OVER ONS

Bichterweerd Groep grindbedrijven

Grindbedrijf Bichterweerd NV, opgericht te Dilsen-Stokkem in
1960, is per 1 januari 2015 gefusioneerd met haar zusterbedrijven NV Lugo en NV
Algri. Bichterweerd is daarmee één van de belangrijkste spelers geworden op het
gebied van grind- en betonzandproductie van Vlaams-Limburgse bodem.

Met deelnemingen in CVBA Steengoed (Maasvallei) en CVBA
Grindberg (Kempisch Plateau) heeft het bedrijf zich verzekerd van delfstofvoorraden
voor de komende decennia. De bouwgrondstoffen zand en grind komen vrij bij infrastructuurprojecten
met een groot maatschappelijk belang en bij projectgrindwinning.

Volgens het Vlaams grinddecreet is projectgrindwinning mogelijk als het gaat om het herstellen of scheppen van riviernatuur en bij civiele
ingrepen ten gunste van hoogwaterveiligheid. Ook wordt bij de uitvoering van deze
projecten extra aandacht gegeven aan omgevingsaspecten en compensatie van gebruikt
landbouwareaal. De afgewerkte gebieden zullen deel gaan uitmaken van het
toeristisch aantrekkelijke Rivierpark Maasvallei.

Zolang de voorbereidingen voor de projectgrindwinning aan
Vlaamse kant nog lopen kan Bichterweerd
haar cliënteel bedienen met zand en grind vanuit haar buitenlandse groeves.

Het zusterbedrijf Großkünkel Rurkies GmbH , met een grindgroeve juist over de grens
in Hückelhoven (Dld), levert in de komende jaren de voor de betonindustrie in
Limburg zo belangrijke granulaten. De groeve beschikt over een in 2007 geheel
nieuw gebouwde state-of-the-art grindveredelingsinstallatie en zandfabriek. De
hoogwaardige producten, o.a. zand in de fracties 0/2 en 0/4mm en grind in de
fracties 2/4, 2/8, 4/8, 8/16, 4/16, 4/22 en 4/32mm, dragen allen het CE, BÜV en
BENOR keurmerk.

In Roermond aan de Nederlands-Limburgse kant van de Maas
voeren wij het natuurproject “Nieuw Leven in de Lus van Linne ” uit. Ook bij dit project komen
aanzienlijke hoeveelheden zand en grind vrij, die na veredeling hun weg op de
markt vinden.


 

 

CONTACT

BICHTERWEERD N.V.

Rozenboomgaardstraat 2a
B-3680 Maaseik
Telefoon +32 89 79 09 30

E: info@bichterweerd.be